91-418-73-25

E-mail szkoły

Suport

23 listopada 2018r. (piątek) w naszej szkole odbędzie się noc filmowa ikona-kamery-filmowej-wektor-na-bialym-tle-obiekt-na-bialym-tle-160-105049042.jpg. Zapisy u p. Natalii Adamiak 

 

Regulamin Nocy Filmowej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie

§ 1.

1. Organizatorem Nocy Filmowej jest Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie wraz z opiekunem SU

2. Noc Filmowa jest wydarzeniem kulturalno-dydaktycznym skierowanym tylko i wyłącznie do uczniów Gimnazjum im. JanaPawła II w Maszewie

3. Noc Filmowa trwa od godziny 1800 do 800. W tym czasie zabronione jest opuszczanie szkoły przez uczestników oraz wpuszczanie na teren szkoły osób z zewnątrz

§ 2.

Zasady:

1. Na terenie szkoły podczas Nocy Filmowej, równolegle z regulaminem Nocy Filmowej, obowiązuje Statut Gimnazjum oraz zasady kultury osoboistej; wszyscy uczestnicy są zobowiązani do ich przestrzegania i podporządkowania się opiekunom;

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia i spożywania wszelkich używek niezegodnych ze Statutem Szkoły;

3. Organizatorzy mają prawo usunąć ucznia z terenu, na którym odbywa się noc Filmowa w związku z nieprzestrzeganiem obowiązujących zadan objętych regulaminem, po uprzednim zawiadomieniu rodziców/opiekunów; W takim przypadku rodzic ma obowiązek odebrać podopiecznego ze szkoły.

4. Za zniszczenie mienia szkoły podczas Nocy Filmowej odpowiada sprawca.

5.Uczestnik Nocy Filmowej może opuścić szkołę tylko w przypadku gdy rodzice/opiekunowie prawni odbiorą go osobiście i po poinformowaniu opiekunów-nauczycieli.

 

§ 3.

Organizacja:

1. Do wstępu na Noc Filmową upoważnia ważna legitymacja szkolna oraz pisemna zgoda, podpisana i wypełniona przez rodzica/opiekuna (zgoda dostarczona co najmniej dzień przed Nocą Filmową) 

2. Wszyscy uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie:

a) karimatę/materac

b) śpiwór/koc

c) podstawowe wyżywienie

d) przybory do higieny osobistej

e) strój do spania (wskazany dres)

 

§ 4. 

Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Nocy Filmowej w przypadku zbyt małej liczby chętnych uczniów lub w przypadku niemożliwości zapewnienia odpowiedniej liczby opiekunów

3. Wyboru filmów, które mają być przedstawione w trakcie nocy filmowej dokonuje Samorząd Uczniowski w porozumieniu z opiekunami.

Dziś obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji dedykujemy wszystkim naszym uczniom i absolwentom film 

 

Dnia 08.11.2018r. (czwartek) o godz. 1600 odbędą się zebrania wychowawców klas z rodzicami. Zapraszamy

30629162_1491810007595899_2085891802635698176_n-606x400.jpg

Wszystkim pracownikom szkoły !!!

Z głębi serca dziękujemy za wszystkie dni, które wspólnie przeżyliśmy. Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwile, za każdy uśmiech, wsparcie, dobrą radę.
 
Do życzeń dołączamy wierszyk:
* * *
Za twe spojrzenie, smutne, stroskane
dłonie w bezruchu gdzieś zatrzymane,
gdy kropla żalu.
Za łzę tę jawną, co z oczu spływa
i tę ukrytą, których przybywa
i za tę, która wybiegła z klasy
bo sił zabrakło by wytrwać dłużej.
I za tę, która się znowu powtórzy
PRZEPRASZAMY.

Za to, że jednak i że pomimo
za to, że z sercem, za to że z nami
za dni zdobione szczęścia chwilami
za tę cierpliwość z duszą rozdartą
i za tę wiarę, że jednak warto
DZIĘKUJEMY.

 

 PRZEDMIOT                      TERMIN  

Chemia                                                15 października godz.10                       

Język Polski                                          15 października godz.13

Język Angielski                                     16 października godz.10

Matematyka                                         16 października godz.13

Geografia                                            17 października godz.10

Język Niemiecki                                    17 października godz.13

Fizyka                                                 18 października godz.10

Historia                                               18 października godz.13

Biologia                                               19 października godz.10

Wiedza o społeczeństwie                      19 października godz.13

                     

 

21.09.2018r. w świetlicy szkolnej odbyly się wybory do samorządu uczniowskiego. Po zaciętych rozgrywkach, przewodniczącym samorządu został Mateusz Ptasiński a jego zastępca Jakub Jackowiak.Pozostałe członkinie to:Zuzanna Pawlak, Marta Sobolewska oraz Alicja Dymek 🏆👑.Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi i w budynku