91-418-73-25

E-mail szkoły

Suport

Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

 

W styczniu bieżącego roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską.

Pani sędzia w formie prelekcji uświadomiła nam, jak ważne jest przestrzeganie prawa.Uczniowie zapoznali się z pojęciami takimi jak: nieletni, demoralizacja, czyny karne, odpowiedzialność karna.Pani sędzia nawiązała także do życia codziennego uczniów oraz omawiała skutki i następstwa łamania norm.Wymieniła problemy związane ze spóźnianiem się na lekcje, wagarami, pobiciami, stosowaniem przemocy fizycznej i psychicznej.Uczniowie bardzo pozytywnie zareagowali na lekcję życia przedstawioną przez sędzię Wesołowską.

Większość z nas na pewno nie zapomni tego wydarzenia.