Zachęcamy  do wzięcia udziału w zawodach! Maksymalna liczba punktów na egzaminie gimnazjalnym z matematyki oraz wybór dowolnej szkoły ponadgimnazjalnej poza standardową procedurą rekrutacyjną - takie uprawnienia czekają na finalistów OMJ! Dostępne są już treści zadań części korespondencyjnej  na :http://omj.edu.pl/uploads/attachments/plakat2016.pdf