91-418-73-25

E-mail szkoły

Suport

Rada rodziców

Rada Rodziców rok szkolny 2017/2018

 

 

Przewodnicząca - Grzelak Emilia kl.IIIa

Wiceprzewodnicząca i sekretarz - Jackowiak Urszula kl.IIc

Skarbnik - Pawlak Krystyna kl.IIb

Pozostali:

- Sokolińska Beata kl.IId

- Woźniak Beata kl.IIIb

- Dobosz Małgorzata kl.IIIc